• Dominikovo víno

    Dominikovo víno

    Výrobě vína a hospodaření na vinicích se v Rakvicích věnovali už moji rodiče a prarodiče, a proto jsem i já s nimi trávil od útlého dětství na vinici mnoho času. To nejspíš vedlo k tomu, že jsem si k vinohradu a později i k vínu vybudoval osobní vztah.

    Zásadním zlomem pak byla výsadba vinice vlastní, při jejímž obdělávání jsem mohl využít zkušeností, jež jsem pochytil nejen od svých předků, ale i z brigád u okolních rakvických vinařů. První vína jsem vyráběl společně s otcem, který mě naučil potřebné základy. Postupem času jsem se osamostatnil a pronajal si v roce 2017 vinný sklep, čímž jsem se začal vinaření věnovat oficiálně.

    Dnes obdělávám vinice o rozloze jednoho hektaru. Snažím se využít potenciál viniční trati a při zpracování hroznů z ní sklizených použít nejvhodnější technologii.

    Děkujeme za podporu rakvických vinařů.