• Obchodní podmínky

  1. Úvodní ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě https://vinari-rakvice.cz a vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Spolek Vinaři z Rakvic, U Měšťanky 933, Rakvice 691 03, IČO: 22670840,) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu a řídí se právním řádem České republiky.

   

  2. Objednávka

  Objednávkou se rozumí podání objednávky přes internetový obchod https://vinari-rakvice.cz. Každá objednávka obsahuje: název zboží, počet kusů, cenu zboží, dopravné, adresu doručení a kontaktkní údaje. Veškeré takto učiněné objednávky jsou závazné. Učiněním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami. Prodávající se zavazuje k dodání bezvadného zboží v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a vyhovující normám a předpisům pro Českou republiku. Kupujicí uzavřením objednávky rovněž potvrzuje že je starší 18 let.

   

  3. Ceny

  Ceny uváděné na internetovém obchodě jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění. Jelikož Spolek Vinaři z Rakvic není plátcem DPH, všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

   

  4. Dodání zboží

  Na internetovém obchodě je možné zakoupit pouze vstupenky na akce pořádané Spolkem Vinaři z Rakvic. Veškeré uhrazené objednávky budou zaslány na kontaktní e-mail ve formě potvrzení objednávky. Vstupenku je možné vyměnit za fyzickou pouze v den konání akce nahlášením jména, příjmení a počtu vstupenek.

   

  5. Platební podmínky

  Zboží je možné zaplatit pouze platební kartou.

   

  6. Odstoupení od smlouvy Kupujícím

  U objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu má kupující právo na základě zákona 367/2000 Sb. od smlouvy odstoupit nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. V tom případě musí kupující nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebení v původním obalu zaslat v uvedené lhůtě zpět. K zásilce je zapotřebí přiložit kopii faktury. Náklady související s vrácením zboží nese kupující. Zboží vracené dobírkou nebude přijato.

   

  7. Odstoupení od smlouvy Prodávajícím

  Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zrušení akce. Prodávající se rovněž zvazauje v případě zrušení akce vrátit vstupné kupujícímu v plné výši.

   

  8. Ochrana osobních údajů

  Osobní údaje jsou uchovány a chráněny proti zneužití v souladu s stanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Užíváním internetového obchodu https://vinari-rakvice.cz souhlasíte s použitím osobních údajů pro interní potřeby spolku.

   

  9. Záruční doba

  Na vstupenky zakoupené v internetovém obchodě https://vinari-rakvice.cz se nevztahuje záruční doba. Vstupenky rovněž není možné vrátit.

   

  10. Kontrola věku

  Kupující bere na vědomí, že je zakázáno prodávat alkohol osobám mladším 18 let. Za tímto účelem je pracovník spediční společnosti, která doručuje Zboží obsahující alkohol, oprávněn vyžádat si od Kupujícího k nahlédnutí doklad prokazující dovršení věku 18 let. V případě, že Zboží, které obsahuje alkohol, doručuje přímo Prodávající, má právo vyžádat si od Kupujícího k nahlédnutí doklad prokazující dovršení věku 18 let. V případě, že Kupující nepředloží na výzvu doklad prokazující dovršení věku 18 let, nebude mu předáno Zboží, které obsahuje alkohol.

   

  11. Mimosoudní řešení sporů

  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odrje možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  Obchodní podmínky jsou platné od 21. 8. 2023.